Disclaimer

Project website van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.

Slingerbos Huissen is een website van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.

Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. bestaat uit meerdere werkmaatschappijen. Hiervoor gelden de richtlijnen zoals opgenomen in de disclaimer van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.. Bij het gebruik van onze website(s) stemt u in met deze disclaimer:

✓ De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.

✓ Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.. Deze toestemming is tevens benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

✓ De op onze website(s) getoonde informatie wordt door Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld en met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site(s) wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan uw computer, toegebracht door de website, voortvloeiend uit (verkeerd) gebruik van de website danwel in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website of voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Hoewel Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, danwel het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. heeft hierover geen controle en aanvaardt geen aansprakelijkheid tengevolge van de door derden verstrekte informatie.

✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

✓ Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in logbestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gegevens gebruikt worden om uw bezoek aan onze site te monitoren en indien noodzakelijk behoudt Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. zich het recht voor, om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

✓ De gebruiker vrijwaart Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. en de werknemers van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of wettelijke regeling dan ook.

✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. behoudt zich het recht voor, haar website(s) zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website(s).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

✓ Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. 

✓ De cookies van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. geen cookies ontvangt.